In een kennismakingsgesprek bekijken we samen je map en bespreken we waar wij jou mee kunnen helpen.

Dit geprek kost € 45,- [ één uur ]. Hierna kun je beslissen of je verder gaat.

Aantal sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van het aantal opdrachten dat uit het eerste gesprek komt. Uitgaande van één opdracht vindt er een intake gesprek plaats, een coach / leerdoel gesprek, een portfolio professional gesprek en als laatste, de uitwerking. Dit alles in een aantal sessies van max. één uur per keer.

Verdeeld over een aantal weken heb je contact met de professional die jou begeleidt. Je krijgt de opdracht, gaat schetsen en uitwerken, je krijgt op- en aanmerkingen, corrigeert, werkt uit en uiteindelijk presenteer je het resultaat.

Soorten opdrachten

De soorten opdrachten kunnen [afhankelijk van het advies] variëren van concept/vormgeving tot uitwerken. Bijvoorbeeld; het ontwikkelen van een concept voor een reclamecampagne, maar ook vormgeving van een game, een expositie of  magazine, het maken van een website of een 3D presentatie.

Eindresultaat

Het eindresultaat is afhankelijk van de opdracht en leerdoelen van jou. Dit kan verschillen van één of meerdere compleet uitgewerkte opdrachten klaar voor in de portfolio. Maar we kunnen gerust stellen dat na een portfolio traject jij weet wie je bent, wat je kan en waar jij je het beste op kunt richten en je ‘visitekaartje’ of wel portfolio op en top up to date is.