Het begrip ‘chips’ is afkomstig van Lideweij van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit en staat voor conscious, happy, independent professional.20 De ‘chips’ zijn onafhankelijke, goed opgeleide medewerkers die vooral worden gestuurd door hun hang naar interessant en zinvol werk. Werk dat hen helpt hun eigen identiteit te laten zien en te ontwikkelen. Het is een trend die we in Trends in de Creatieve Industrie 2009 hebben beschreven: jongeren kiezen willens en wetens voor creatieve opleidingen. Zij nemen het perspectief van een minder betaalde baan voor lief als ze maar ‘hun hart kunnen volgen’. Ze zijn sterk emotioneel verbonden aan hun vak en de context waarin ze die willen uitvoeren.

De creatieve industrie heeft ten gevolge van reorganisaties, veel mislukte start­ups en projectmatige werkwijze, een meer dan gemiddeld hoge arbeids­ mobiliteit. Het is juist deze mobiliteit die maakt dat de ‘chips’ als bijen door de creatieve wereld zwermen en daar zorgen voor kruisbestuiving. Naast digitalisering
en nieuwe marktvragen, zijn zij het die de creatieve industrie hebben laten uitgroeien tot een nieuwe, belangrijke sector in de Nederlandse economie.
De ‘chips’ zullen altijd bewegen richting de plekken waar zij aantrekkelijk werk kunnen doen. 

uit; Grensverleggende avonturen. Trends in de creatieve industrie. GOC 2012