In het huidige economische klimaat kiest de helft van de eindexamenkandidaten voor een vervolg studie. De andere groep kiest voor een baan of heeft het lef om als zelfstandige verder te gaan. Voor deze drie verschillende groepen hebben wij een uniek programma samengesteld. Waarvan de school de lengte en duur van het programma zelf kan bepalen. Voor elke student gaan we uit van onze ‘tien geboden’ waarna het individuele traject van start gaat…