In het huidige economische klimaat kiest de helft van de eindexamenkandidaten voor een vervolg studie. De andere groep kiest voor een baan of heeft het lef om als zelfstandige verder te gaan. Voor deze drie verschillende groepen hebben wij een uniek programma samengesteld. Waarvan de school de lengte en duur van het programma zelf kan bepalen. Voor elke student gaan we uit van onze ‘tien geboden’ waarna het individuele traject van start gaat.

Scholen, MBO/ HBO begeleiden wij met het volgende:

Individueel advies

Portfolio advies, één op één advies in een aantal sessies.

In een workshop

  1. De tien geboden
  2. (koude) acquisitie
  3. Presenteren [praktisch]
  4. train de trainer

Voorbeeld werkwijze

We starten in de eerste week met ‘de tien geboden’ presentatie. week twee, start het individuele traject. Week drie en/of vier, eind gesprek. Tussen door en of voor aanvang, kunnen er gerichte workshops plaatsvinden voor groepen van één tot drie klassen. Daarnaast hebben we ook een aanvullende training voor docenten op het gebied van portfolioadvies.

Laat Zien [portfolioadvies] staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Voor prijzen en meer informatie, neem gerust contact met ons op.